บทความ

By: 
30 December 2010 13:17

"ไม่มีใครเสียคนเพราะอ่านหนังสือ"

ชาติ กอบจิตติ

ปราชญ์กล่าวว่า การอ่านคือวิธีการที่จะทำให้เราสามารถท่องเที่ยวไปในโลกกว้างโดยลงทุนน้อยที่สุด ซึ่งนิสัยรักการอ่านนี้ถือเป็นอุปนิสัยพื้นฐานที่มีอยู่ในตัวประชากรส่วนใหญ่ของประเทศที่เจริญแล้ว ตราบใดที่มนุษย์ยังเรียนรู้ชีวิตผ่านตัวอักษร ตราบนั้นหนังสือย่อมจะยืนหยัดอยู่ไม่หายไปไหน ไม่สำคัญว่ามันจะอยู่ในรูปแบบแผ่นกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์

By: 
28 December 2010 3:08

ภาพประกอบคุณไกลก้อง ไวทยการ

สัมภาษณ์ ไกลก้อง ไวทยการ (@klaikong) ผู้จัดการทั่วไป สถาบัน ChangeFusion ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย เรื่องความเคลื่อนไหว “ข้อมูลภาครัฐแบบเปิด” หรือ “ข้อมูลสาธารณะแบบเปิด” (Open Government Data หรือ Open Public Data) กับความจำเป็นของสังคมไทยที่ภาครัฐจะต้องเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณะเข้าถึงได้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถร่วมพัฒนาประเทศไปพร้อม ๆ กัน ด้วยการตัดสินใจบนข้อมูลที่รอบด้าน ในสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

By: 
29 July 2010 12:51

เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา โอเพ่นดรีม ร่วมกับทีมเครือข่ายห้องสมุดดิจิทัลประเทศไทย dlib.in.th ไปคุยและทำเวิร์กช็อปเรื่องการพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีบรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด และบุคลากรมช.ที่สนใจ เข้าร่วมประมาณ 40 คนได้

By: 
3 March 2010 19:03

creativities_unfold

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC เชิญร่วมงานชุมนุมทางความคิดประจำปี Creativities Unfold, Bangkok 2010 ภายใต้แนวคิด “Play: From Passion to Business ทำเป็นเล่น เห็นเงินล้าน” ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 20-21 มีนาคม 2553 ในหัวข้อทำเป็นเล่น เห็นเงินล้าน