นับเป็นการจัด Datathon ครั้งแรกของประเทศไทยก็ว่าได้ และเป็นก้าวแรกที่จะทำให้ข้อมูลที่เปิดให้ทุกคนเข้าถึงได้มีมาตรฐาน open data อย่างสมบูรณ์ เป็นข้อมูลที่ machine ประมวลผลได้ ทุกคนสามารถนำไปวิเคราะห์คำนวณต่อได้ และนำไปสู่การผลักดันให้หน่วยงานต่างๆ เปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะมากขึ้น

ด้วยความร่วมมือกันระหว่าง สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ChangeFusion HAND Social Enterprise องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน Open Data Thailand Opendream และ UNODC จัดงาน Corrupt0 ขึ้นตลอดวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เพื่อช่วยกันจัดการ classify ฐานข้อมูลการชี้มูล ป.ป.ช. และข้อมูลคำพิพากษาศาลฎีกา ให้เป็นข้อมูลที่มีโครงสร้าง และนำไปสู่ฐานข้อมูลเฝ้าระวังการคอร์รัปชันได้ในที่สุด โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 60 คน แบ่งเป็นทีม Data Editor และทีม Developer ช่วยกัน classify ข้อมูลแบบ manual และแบบ programing ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่จากภาครัฐ นิติบัญญัติ ศาล ป.ช.ป. มาช่วยให้ความเข้าใจและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูล

เมื่อข้อมูลเริ่มมีโครงสร้างมีการจัดการที่ถูกต้อง ข้อมูลจะสามารถถูกนำไปวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ และผ่านการ data visualization เพื่อแสดง information บางอย่างออกมาเป็นแนวทางในการเฝ้าระวังการทุจริตและคอร์รัปชันได้

จากงานครั้งนี้ทางทีมโอเพ่นดรีมรู้สึกดีใจที่เห็นผู้ที่สนใจในประเด็น big open data พลังของข้อมูล และ
การทุจริตคอร์รัปชันเข้าร่วมงานครั้งนี้ อีกทั้งยังเป็นกลุ่มคนที่ต้องการใช้ความรู้ความสามารถและศักยภาพของตนในการผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคม สร้างพลังและความหวังให้กับทีมงานมากทีเดียว

ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมงานและผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน และสำหรับผู้ที่สนใจอยากมีส่วนร่วมในประเด็นการป้องกันคอร์รัปชั่นและติดตามความเคลื่อนไหวของ corrupt0 ได้ที่ https://discord.gg/v88cunK