เมื่อ 23 มกราคม 2562 นวตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีในการหยุดยั้งการระบาดของโรค ทีมงานจากสถานีโทรทัศน์ PBS ประเทศสหรัฐอเมริกาเดินทางลงพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ซึ่งบริษัทโอเพ่นดรีมร่วมออกแบบและสร้างระบบผ่อดีดี เพื่อเล่าถึงที่มาและวิธีการดำเนินงานของระบบ รวมถึงสัมภาษษณ์เกษตรกร​, อาสาสมัครผู้รายงาน, สาธารณสุขท้องถิ่น และนอกจากนี้ยังสัมภาษณ์บริษัทโอเพ่นดรีมถึงแนวคิดการออกแบบแอปพลิเคชั่นเพื่อคืนพลังอำนาจการจัดการสุขภาพและภาวะโรคระบาดคืนสู่ชุมชนด้วย

แหล่งที่มา : PBS