‘เกม’ เปลี่ยนสังคมให้ดีขึ้นได้

มารู้จักกับนักออกแบบเกมโดย Opendream กลุ่มนักพัฒนาที่สามารถสมดุลระหว่างโลกธุรกิจกับการการสร้างงานที่มีเป้าหมายเพื่อคนและชุมชนได้อย่างพอดี โดยใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านการออกแบบ ‘เกม’  ที่สามารถให้ทั้งความสนุก และกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ใช้ชีวิต และช่วยแก้ไขปัญหาในระดับชุมชน สังคม และประเทศได้อีกด้วย เกมเป็นอย่างไรนั้น อ่านเพิ่มเติมได้ที่ Creative Citizen ได้เลย

อ่านเพิ่มเติม : https://www.creativecitizen.com/opendream-2/