บทความ

16 June 2014 14:50

โอเพ่นดรีมใน art4d ฉบับที่ 214 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ที่โอเพ่นดรีม เราเชื่อว่าการเข้าถึงข้อมูลจะช่วยเสริมศักยภาพการใช้ชีวิตของมนุษยชาติได้ ขอบคุณทีมโอเพ่นดรีม ทุกท่านที่ร่วมกันทำงานตามความเชื่อของตัวเองที่มีจุดร่วมกันอยู่ครับ รูปถ่ายที่โอเพ่นดรีมกรุงเทพฯ ครั้งหน้าจะให้ไปถ่ายเชียงใหม่บ้าง

10 May 2014 14:50

จากจุดเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2550 ณ วันนี้ Opendream เริ่มเปิดฝันสู่เป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้น การเรียนรู้ตลอด 6 ปีของการทำงานภาคสังคม นอกจากจะสร้างบุคลากรคู่องค์กรที่คิดดีใจดีแล้ว ยังช่วยสร้างโครงการเพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมากมาย เป็นการตอกย้ำให้เห็นว่า กิจการเพื่อสังคมสามารถเลี้ยงดูตัวเองพร้อมเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็งได้ด้วยเช่นกัน

16 January 2014 16:00

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิวัติรูปแบบการศึกษานอกห้องเรียนผ่านเกมซึ่งผู้เล่นและผู้เรียนจะได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานไปพร้อมๆ กันผ่านเกม "สายฟ้าตะลุยน้ำท่วม"

6 November 2013 13:55

เราเคยสงสัยหรือไม่ว่า แผ่นวัดระดับน้ํา หรือ สต๊าฟเกจ (Staff Gauge) ที่ถูกปักไว้ในน้ํา แถวๆตอหม้อสะพาน มันช่วยให้คนในพื้นที่บริเวณนั้นรู้ตัวว่าน้ําจะท่วมเมื่อใดได้มากน้อยขนาดไหน ผมจะเล่าทีละปัญหาให้ฟังเลยนะครับ

20 September 2013 16:12

ไปดูกันว่าเขาช่วยเชื่อมต่อความก้าวหหน้าของเทคโนโลยีกับการพัฒนาสังคมนี้ผ่านพลังของคนรุ่นใหม่ได้อย่างไร!