ติดต่อเรา

บริษัท โอเพ่นดรีม จำกัด

สำนักงานใหญ่

หมายเลขผู้เสียภาษี : 0-1055-50127-55-4

อีเมล : info@opendream.co.th

141/3 พหลโยธิน 33 แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

สำนักงานกรุงเทพฯ

ชั้น 14 Tower A, CW Tower
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์: +66.90.559.8288
พิกัด : 13.770102,100.573854