ติดต่อเรา

Opendream Office

65/32 ชั้น 2
อาคารชำนาญเพ็ญชาติ บิสเนสเซ็นเตอร์
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กทม 10310

Tel : +66.90.559.8288
Email : info [at] opendream.co.th

บริษัท โอเพ่นดรีม จำกัด

(สำนักงานใหญ่)
141/3 ชั้น 1 พหลโยธิน 33 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0-1055-50127-55-4

โอเพ่นดรีมออฟฟิศ

65/32 ชั้น 2 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ บิสเนสเซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม 10310

โทรศัพท์ : +66.90.559.8288
อีเมล : info [a] opendream.co.th
พิกัด : 13.7566633,100.5681418