ประกาศ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศผลจัดการซื้ดจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

13 พฤษภาคม 2565
จ้างพัฒนาภาพนิ่งและวิดีทัศน์สำหรับใช้ในเกมสืบสวน โครงการพัฒนาเกมสืบสวนเพื่อรับมือกับข่าวปลอม ภาค 2