เราทำอะไร

เราร่วมทำงานในประเด็นที่เรามุ่งหวังให้เป็นรากฐานหรือตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงในสังคม
opendream team

เราทำอะไร

โอเพ่นดรีม ใช้ความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างและปรับใช้เครื่องมือเพื่อแก้ปัญหาในประเด็น สุขภาพ, การศึกษา และ ชีวิตความเป็นอยู่ เราร่วมทำงานในประเด็นที่เรามุ่งหวังให้เป็นรากฐานหรือตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงในสังคม เช่น

เราตระหนักดีว่าการทำงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงไม่สามารถทำได้เพียงแค่คนเดียว เราจึงทำงานร่วมกับองค์กร์เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ เช่น มูลนิธิ Google,มูลนิธิ Oxfam GB, Skoll Global Threats Fund หรือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มพลังการทำงาน, ขยายผลกระทบ และ สร้างความยั่งยืน

องค์กร ที่สนใจทำงานร่วมกับโอเพ่นดรีม กรอกข้อมูลที่นี่
บุคคลทั่วไป ที่สนใจร่วมงานกับโอเพ่นดรีม ลองดูตำแหน่งงานที่เราเปิดรับ

โอเพ่นดรีม เป็นองค์การธุรกิจที่มีเป้าหมายทางสังคม ก่อตั้งเมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2550

background
Our Client which we love
Our Client which we love