บทความ

By: 
3 May 2012 11:58
Time Range Visualisation Screenshot from
Uploaded with Skitch!

มานั่งเล่นข้อมูลในงาน World Bank Open Data พบการ visualise ตารางแบบยาวๆ ที่น่าสนใจ ตัวอย่างข้อมูลที่เห็นคือจำนวนประชากรในเขตเมือง. ปกติเวลาเรามีข้อมูลที่อิงตามเวลายาวๆ, อย่างเช่นในตัวอย่างที่มีข้อมูลตั้งแต่ปี 1980 - 2011, เรามักจะเห็นการกางข้อมูลทั้งหมดออกมาเป็นตารางที่มีคอลัมน์ตั้งแต่ 1981 - 2011

By: 
26 January 2012 22:21

บันทึกนี้เป็นสำเนาดิจิทัลของบันทึกส่วนตัวใน Facebook ข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์จากการร่วมวิจัยในเรื่อง Mobile Technology for Social Development กับ Oxfam GB

บังคลาเทศ
By: 
14 October 2011 12:18
เว็บไซต์ http://infoaid.org

ในช่วงห้าปีหลังที่ผ่านมา เราพบว่าในช่วง กรกฎาคม - พฤศจิกายน ของทุกปี จะเป็นช่วงที่หลายๆ พื้นที่ในประเทศไทยจะต้องเกิดอุทกภัยอยู่เสมอ และทุกๆ ปีนั้น เราก็จะพบกับเหตุการณ์ที่เป็นปัจจัยให้เกิดความวุ่นวายทั้งในการจัดการตัวเองของผู้ประสบภัยและการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย ซึ่งหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดความวุ่นวายเหล่านั้นคือความสับสนของข้อมูลที่ส่งให้ผู้รับสาร

By: 
22 August 2011 3:24
iOS App สำหรับการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง DoctorMe

การดูแลสุขภาพด้วตัวเองป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้คนทั่วไปสามารถมีสุขภาพที่แข็งแรง การมีสุขภาพที่แข็งแรงก็ยังเป็นปัจจัยให้เกิดความคิดสร้างในการสร้างนวัตกรรม เป็นที่น่าเสียดายที่การดูแลสุขภาพด้วยตัวเองในปัจจุบันนั้นยังเป็นการพึ่งพิงผู้ให้บริการการดูแลสุขภาพเป็นเสียส่วนใหญ่ จะดีกว่าไหมหากเราสามารถสร้างฐานข้อมูลพื้นฐานเพื่อการการดูแลสุขภาพด้วยตนเองเพื่อให้ผู้ใช้ทั่วไปเข้าถึงได้ง่าย

By: 
19 May 2011 14:32

ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการเลือกตั้งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่น่าจะช่วยเสริมศักยภาพให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถเข้าถึงและเรียนรู้ได้อย่างง่ายขึ้นคือ จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ในแต่ละจังหวัด (ผู้เขียนเองบางทีก็งงว่าจังหวัดที่บ้านมี ส.ส. กี่คน)