logo corrupt

เกมคอร์รัป

เกมแนว Visual Novel เกมแรกของไทยที่มีเนื้อเรื่องแนวสืบสวนสอบสวน ตั้งเป้าหมายสร้างความตระหนักและเรียนรู้ปัญหาคอร์รัปชันกับกลุ่มเยาวชน โดยให้ผู้เล่นเข้าถึงต้นเหตุและผลกระทบของการทุจริต ผู้เล่นจะติดตาม เรียนรู้ ตัดสินใจเลือกไปกับตัวละครหลัก และเผชิญกับผลกระทบของทางเลือกที่ตนเลือก

Problem & Concept

ปัญหาสถานการณ์คอร์รัปชันในปัจจุบันที่ทีมสร้างสรรค์เกมคิดว่าสำคัญที่สุด ไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขที่สูงขึ้นหรือมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น แต่เป็นที่การที่ผู้คนในสังคมเพิกเฉยแม้รับรู้ว่ามีการคอร์รัปชันเกิดขึ้น โดยไม่รู้สึกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับตนเพราะไม่ได้คาดคิดถึงขนาดและความรุนแรงของผลกระทบ

แทนที่จะสอนจริยธรรม ทีมคิดว่าการทำให้คนตระหนักถึงผลกระทบของการคอร์รัปชันน่าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากกว่า จึงเกิดเป็นเกมที่มาจากจากแนวคิดที่ว่า หากคุณได้มีส่วนรู้เห็นในเหตุการณ์โกงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนไม่ว่าทั้งในระดับชีวิตประจำวันหรือในระดับประเทศชาติแล้ว คุณจะเลือกหยุดยั้งหรือปล่อยไป และไม่ว่าคุณจะเลือกทางใด คุณต้องเรียนรู้ผลที่เกิดขึ้นจากการเลือกของคุณ

Execution

ทีมเลือกใช้รูปแบบ visual novel ในการสร้างเกมเพราะมีกลไลการเลือกตัดสินใจของผู้เล่น รวมทั้งเหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย (ม.ปลาย – มหาวิทยาลัย) และได้ดีไซน์ feature ต่างๆ ในเกม

  • เก็บหลักฐาน เพื่อเป็น clue ให้ผู้เล่นได้ปะติดปะต่อเรื่องราวในเกม
  • สืบสวนสอบสวน เพื่อให้ผู้เล่นได้ลองค้นหาความจริง
  • เลือกที่จะหยุดยั้งหรือปล่อยไป เพื่อจำลองโอกาสในการตัดสินใจระหว่างเลือกทำอะไรสักอย่างเมื่อรู้ว่ามีการคอร์รัปชัน หรือไม่ทำอะไรตามแต่เหตุผลต่างๆ ของผู้เล่น
  • การ์ดแสดงผลกระทบ เพื่อให้ผู้เล่นได้รู้ถึงผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามมาในเกม อันเป็นผลจากการตัดสินใจของผู้เล่น
  • Real Life Survey เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจระหว่างสถานการณ์ในเกมและสถานการณ์จริง

ตลอดการเล่นเกมจะได้เรียนรู้เรื่อง ต่างทางเลือก ต่างผลลัพธ์ และต่างผลกระทบ เหตุการณ์คดีคอร์รัปชันในชีวิตจริงที่นำมาเป็นเนื้อหาในเกม โดยบอกข้อมูลตั้งแต่ที่มา วิธีการ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น และผลกระทบที่มีมาจนถึงปัจจุบัน ข้อมูลที่ได้จากผู้เล่นในส่วนของ Real Life Survey สามารถนำไปวิเคราะห์ และต่อยอดการวิจัยที่เป็นประโยชน์ได้ และใช้ศึกษาพฤติกรรมของคนกลุ่มวัยต่างๆ

Impact

ผู้เล่น 80,000 คน ได้เรียนรู้เรื่องคอร์รัปชันจากการได้รู้ผลกระทบจากเกมและข้อมูลที่นำมาจากคดีการทุจริตในชีวิตจริง หากสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้ น่าจะทำให้คอร์รัปชันในสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น

Awards

เกมคอร์รัปได้รับรางวัล Silver Award ในหมวด Digital Content จากการแข่งขัน ASEAN ICT Awards 2017 เมื่อ พฤศจิกายน 2560

ประเด็น

การศึกษา / ชีวิต

ประเภท

Mobile Game (iOS, Android)

ปีที่พัฒนา

2015-2017

ร่วมกับองค์กร

  • มูลนิธิเพื่อคนไทย
  • สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
  • ศูนย์เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

App Store Download Application google play Download Application

Corrupt Teaser

ภาพตัวอย่างเกม สามารถเล่นได้ทั้ง iOS และ Andriod
ตัวละคร คอร์รัปเกม
ตัวละคร คอร์รัปเกม

ภาพตัวอย่างเกม สามารถเล่นได้ทั้ง iOS และ Andriod

Corrupt Factsheet