DoctorMe

แอปพลิเคชันเพื่อการดูแลสุขภาพด้วยตนเองที่มีเป้าหมายในการเสริมศักยภาพผู้ใช้ในเรื่องที่เกี่ยวกับการดูแลตนเองเบื้องต้นเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยหรือต้องการการปฐมพยาบาล เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายของการที่ผู้ใช้จะมีสุขภาพที่ดีและปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสมเมื่อเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ

ข้อมูลใน DoctorMe มีการเชื่อมโยงกันผ่าน Hyperlink ภายใน อาทิ การลิงก์ไปยังโรคหรือยาหรือสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับอาการนั้นๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่ผู้ใช้สามารถท่องตามเนื้อหาไปได้เรื่อยๆ อย่างไม่สิ้นสุด

DoctorMe ได้เป็นแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับ 1 ใน App Store ภายในสัปดาห์แรก และยังเป็นอันดับ 1 หมวดหมู่สุขภาพอีกด้วย

ประเด็น

สุขภาพ

ประเภท

Mobile Application (iOS/Android)

ปีที่พัฒนา

2015

ร่วมกับองค์กร

  • มูลนิธิหมอชาวบ้าน
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • Change Fusion
App Store Download Application google play Download Application
การใช้งาน Application DoctorMe