โอเพ่นดรีมถวายการรายงานแอปพลิเคชั่น DV Consult แด่สมเด็จพระเทพฯ

แอปพลิเคชันที่ช่วยเพิ่มศักยภาพการสื่อสาร และเชื่อมความเชี่ยวชาญของแพทย์ โดยก้าวข้ามขีดจำกัดของภูมิประเทศและอุปสรรคอื่นๆ

โอเพ่นดรีมถวายรายงานแด่สมเด็จพระเทพฯ เกี่ยวกับปัญหาการขอคำปรึกษาโดยแพทย์ผู้อยู่ห่างไกลถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเมือง และวิธีแก้ปัญหาด้วยแอปพลิเคชัน DV Consult ที่ทางโอเพ่นดรีมได้สร้างสรรค์ขึ้นร่วมกับมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูล จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งจำลองเหตุการณ์เพื่อสาธิตการใช้งานด้วย

ภาพจาก สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่
ข่าวเพิ่มเติม http://sports.ch7.com/detail/268503