สายฟ้าตะลุยน้ำท่วม

สายฟ้าตะลุยน้ำท่วม

“สายฟ้าตะลุยน้ำท่วม” เกมเพื่อการศึกษาการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมเกมแรกของโลกอันเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิวัติรูปแบบการศึกษานอกห้องเรียนผ่านเกม โดยผู้เล่นจะได้เรียนรู้สิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตในขณะน้ำท่วมผ่านการผจญภัยของ “สายฟ้า” เด็กน้อยที่ต้องเอาตัวรอดและช่วยเหลือผู้อื่นทั้งจากสถานการณ์ “ก่อนน้ำท่วม” “ระหว่างน้ำท่วม” และ “หลังน้ำท่วม”

ปัจจุบันสามารถดาวน์โหลดเกม “สายฟ้าตะลุยน้ำท่วม” ได้หลากหลายภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาเกาหลี ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอินโดนีเซีย

ประเด็น

การศึกษา / ชีวิต

ประเภท

Mobile Game (iOS/Android)

ปีที่พัฒนา

2014

ร่วมกับองค์กร

  • องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) โดยสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ
flood figher download application

App Store Download Application

saifah-mock-2
mockup saifah
Saifah Factsheet