ทาน่า

หมอชาวบ้าน

เว็บหมอชาวบ้าน เป็นศูนย์กลางแหล่งความรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับสุขภาพ ยา การดูแลรักษาตัวเอง และบทความต่างๆ ซึ่งได้นำข้อมูลในนิตยสารหมอชาวบ้านทั้งหมดย้อนหลัง 30 ปี แปลงเป็นระบบดิจิทัลเพื่อให้ค้นหาได้จากอินเทอร์เน็ต ด้วยคำค้นและเลือกดูตามหมวดต่างๆ พร้อมแนะนำเนื้อหาที่ใกล้เคียง

ระบบใช้การจัดการเนื้อหาด้วย CMS Drupal ที่ออกแบบเพื่อเน้นความเรียบง่ายและเสริมศักยภาพการค้นหาด้วยระบบค้นหาภาษาไทย Roti ตัวระบบเว็บไซต์จะประกอบไปด้วยส่วนหลักคือ ระบบค้นหาข้อมูล โรค อาการ ยา หรือเรื่องที่ต้องการค้นหา วิธีการดูแลสุขภาพด้วยตัวเอง บทความสุขภาพน่ารู้ คำถามเกี่ยวกับสุขภาพ ข่าวสาร และเว็บบอร์ด อีกทั้งมีสื่อต่างๆ เช่น E-learning E-book และ Infographic

ประเด็น

สุขภาพ, การศึกษา

ประเภท

Web Application

ปีที่พัฒนา

2011

ร่วมกับองค์กร

  • มูลนิธิหมอชาวบ้าน
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • Change Fusion
ตัวอย่างเว็บไซต์หมอชาวบ้าน
ตัวอย่างแอปพลิเคชั่นหมอชาวบ้าน

ตัวอย่างเว็บไซต์หมอชาวบ้าน