เว็บไซต์กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

เว็บไซต์กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมแหล่งให้ข้อมูล ข่าวสาร ประกาศ ความรู้ต่างๆ ประเด็นเพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู

นอกจากนี้ยังมีช่องทางในการบริจาคเงินผ่านเว็บไซต์ที่ใช้ง่ายสะดวกรวดเร็ว เพียงเลือกจำนวนเงินและช่องทางการชำระเงินก็สามารถบริจาคได้ทันที โดยระบบรองรับการชำระเงินได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงิน การบริจาคผ่านบัตรเครดิต หรือการบริจาคด้วย QR Code ผ่านทาง Mobile Banking Application ระบบยังรองรับ Transaction ได้เป็นจำนวนมากซึ่งจะทำให้สามารถรับการบริจาคที่ทำรายการพร้อมกันเป็นจำนวนมากได้

ระบบเว็บไซต์ กสศ.​ แบ่งเป็น 3 ส่วนด้วยกัน

1. เว็บไซต์หลัก
2. ระบบบริจาค
3. เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

ประเด็น

อื่นๆ

ประเภท

Web Application / Website
Online Donation

ปีที่พัฒนา

2019 – 2021

ร่วมกับองค์กร

  • กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ภาพตัวอย่างหน้าเว็บไซต์หลัก, หน้าข้อมูลสาธารณะองค์กร

หน้าบริจาค, หน้าเลือกช่องทางการบริจาค

หน้าแรกเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ, Impact Story