ปันกัน

ร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์ เป็นศูนย์รวมในการรับบริจาคสิ่งของต่างๆ ที่ยังสภาพดีแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วเพื่อนำไปเป็นสินค้าแบ่งปันในร้าน โดยเงินที่ได้จากการขายสินค้านำไปเป็นทุนสร้างสาธารณประโยชน์และทุนการศึกษา เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแก่สังคม

เว็บไซต์ปันกันจึงเป็นพื้นที่บอกเล่าแนวคิดของร้านปันกัน และเสริมสร้างบรรยากาศสังคมแห่งการปันด้วยแรงบันดาลใจและข่าวสารต่างๆ รวมถึงเป็นพื้นที่ที่รวบรวมข้อมูลที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการแบ่งปันให้กับผู้บริจาคหรือผู้ที่สนใจร้านปันกัน ตั้งแต่ของอะไรบ้างที่นำมาบริจาคได้ ต้องจัดการและเตรียมของที่จะบริจาคอย่างไร นำไปบริจาคที่ช่องทางใดได้บ้าง รวมไปถึงรายละเอียดที่ตั้งสาขาทั้งหมดของร้านปันกัน รายการสินค้าของที่ระลึก ข่าวสาร บทความต่างๆ และช่องทางการติดต่อทีมงาน โดยเว็บไซต์ปันกันนี้รองรับการใช้งานในทุกอุปกรณ์ ทั้งโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์

ประเด็น

อื่นๆ

ประเภท

Website

ปีที่พัฒนา

2021

ร่วมกับองค์กร

  • มูลนิธิยุวพัฒน์

ภาพตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ pankansociety.com