สายฟ้า ตะลุยน้ำท่วม

saifah

ชื่อองค์กร

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) โดยสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ

เกี่ยวกับเว็บไซต์

เว็บไซต์ “สายฟ้าตะลุยน้ำท่วม” เป็นเว็บศูนย์กลางให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการรับมือกับอุทกภัยในรูปแบบของแบบทดสอบ โดยการแสดงผลที่น่าสนใจเป็นรูปแบบของตัวการ์ตูน พร้อมทั้งแสดงผลลัพธ์ให้ทราบ อีกทั้งเว็บไซต์นี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับอุทกภัย เบอร์โทรฉุกเฉิน และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรา ผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้าง และแสดงลิงก์เพื่อเข้าไปดาวน์โหลด game application

“สายฟ้าตะลุยน้ำท่วม” เป็น game application ที่ได้พัฒนาขึ้นภายใต้โครงการฯ ร่วมกับบริษัท Opendream โดยมุ่งให้ความรู้เกี่ยวกับการรับมือกับอุทกภัยแก่ผู้เล่นผ่านการผจญภัยอันน่าตื่นเต้นของสายฟ้า ผู้เล่นจะได้เรียนรู้ถึงสิ่งที่ควรปฏิบัติ และสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ ทั้งก่อนเกิดน้ำท่วม ขณะเกิดน้ำท่วม และหลังเกิดน้ำท่วม สอดแทรกไปในขณะเล่นเกม “สายฟ้าตะลุยน้ำท่วม” จึงเป็นการนำเกมมาพัฒนาเป็นสื่อการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งในเชิงสร้างสรรค์ ผู้เล่นสามารถเข้าใจได้ง่าย และสนุกสนานเพลิดเพลิน เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย

รายละเอียดการพัฒนาระบบ

ตัวระบบเว็บไซต์จะอธิบายภาพรวมของตัวเกมส์แอพพลิเคชั่น​“สายฟ้าตะลุยน้ำท่วม” พัฒนาด้วยระบบการจัดการเนื้อหาด้วย CMS Drupal ตัวระบบเว็บไซต์จะประกอบไปด้วย เกี่ยวกับเรา สายฟ้าออกสื่อ ทดสอบ มุมความรู้ เบอร์ฉุุกเฉิน และ ผลตอบรับ ซึ่งมีรายละเอียดการพัฒนาตัวระบบเว็บไซต์ที่ทางโอเพ่นดรีมได้ทำนั้น ประกอบด้วย

  • ออกแบบการแสดงผลรูปแบบเว็บไซต์
  • ออกแบบการใช้งานโดยคำนึงถึงประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experence)
  • พัฒนาระบบเว็บไซต์ด้วย CMS Drupal
  • พัฒนาระบบรองรับการใช้งานภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
Portfolio focuses: