ด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเกมและ Social Media เป็นตัวสื่อสารให้ความรู้ และมุ่งหวังให้มีเซ็กส์อย่างฉลาด

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://themomentum.co/special-report-judies