เกมแนว Visual Novel เกมแรกของไทยที่มีเนื้อเรื่องแนวสืบสวนสอบสวน ตั้งเป้าหมายสร้างความตระหนักและเรียนรู้ปัญหาคอร์รัปชันกับกลุ่มเยาวชน โดยให้ผู้เล่นเข้าถึงต้นเหตุและผลกระทบของการทุจริต ผู้เล่นจะติดตาม เรียนรู้ ตัดสินใจเลือกไปกับตัวละครหลัก และเผชิญกับผลกระทบของทางเลือกที่ตนเลือก

เกม Corrupt: คุณจะหยุดยั้งหรือปล่อยไป

อ่านบทสัมภาษณ์เพิ่มเติม