คุยสบายๆ กับ The Matter ถึงแนวคิด ความเป็นมา กว่าจะมาเป็นเกมคอร์รัป เกมแนว Visual Novel เกมแรกของไทยที่มีเนื้อเรื่องแนวสืบสวนสอบสวนซึ่งตั้งเป้าหมายสร้างความตระหนักและเรียนรู้ปัญหาคอร์รัปชันกับกลุ่มเยาวชน โดยให้ผู้เล่นเข้าถึงต้นเหตุและผลกระทบของการทุจริต ผู้เล่นจะติดตาม เรียนรู้ ตัดสินใจเลือกไปกับตัวละครหลัก และเผชิญกับผลกระทบของทางเลือกที่ตนเลือก

เกม Corrupt: คุณจะหยุดยั้งหรือปล่อยไป

อ่านบทสัมภาษณ์เพิ่มเติมได้ที่ https://thematter.co/rave/would-love-to-play-corrupt-the-game/18398