ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC เชิญร่วมงานชุมนุมทางความคิดประจำปี Creativities Unfold, Bangkok 2010 ภายใต้แนวคิด “Play: From Passion to Business ทำเป็นเล่น เห็นเงินล้าน” ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 20-21 มีนาคม 2553 ในหัวข้อทำเป็นเล่น เห็นเงินล้าน มีวิทยากรน่าสนใจหลายท่านรวมไปถึง idol ของ Opendream เองจาก IDEO (โอว) รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่เว็บไซต์ของงาน Creativities Unfold จ้า

Website

Website

อนึ่ง Creativities Unfold ขับเคลื่อนโดยดรูพัล