ทีม Opendream ไปร่วมรายงาน MCOT dot Net เพื่อร่วมพูดคุยไอเดียเรื่องข้อมูลภาครัฐแบบเปิด (Open Government Data) แบบคร่าว ๆ และคุยถึงเรื่องประสบการณ์ที่แต่ละคนเคยเจอกับการพยายามเข้าถึงข้อมูลภาครัฐ

แนวคิดโดยรวมคือหาความเป็นไปได้ในการที่จะทำการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ — ที่สามารถเปิดเผยได้ — ไม่ว่าจะเป็นเอกสารหรือข้อมูลทางสถิติ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตและการเปิดให้เข้าถึงผ่าน API

วีดิโอเจ๊งไปหลายนาทีแรก เหลือแต่ห้านาทีสุดท้าย ขอบคุณ @yoware สำหรับวีดิโอครับ

(@untsamphan ฝากประชาสัมพันธ์ OpenDocument ด้วย เป็นมาตรฐานเอกสารสำนักงาน พวกเอกสาร ตารางคำนวณ สไลด์นำเสนอ ฯลฯ ซึ่งอันนี้ตรงกับหลักการ ปลอดกรรมสิทธิ์ (non-proprietary))