รายการคิดนอกจอจากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสมาพูดคุยกับโอเพ่นดรีม และมูลนิธิหมอชาวบ้าน ถึงจุดเริ่มต้นที่มาของการสร้างสรรค์แอปพลิเคชัน DoctorMe ขึ้น โดยจุดประสงค์หลักคือการส่งเสริมให้ทุกคนสามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง และลดการไปโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น