เมื่อช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา โอเพ่นดรีมได้ทดลองทำโครงการนอกเวลางานเพื่อถ่ายภาพชั้นบรรยากาศในระดับสูง รวมไปถึงขอบโค้งของโลกด้วยการส่งบอลลูนตรวจอากาศกับกล้องถ่ายรูปดิจิทัลขึ้นไปบนบรรยากาศชั้นสตราโทสเฟียร์ ที่ความสูงประมาณ 30 กิโลเมตรเหนือระดับน้ำทะเล

The team.