ฤดูการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใกล้เข้ามา การเตรียมข้อมูลพื้นฐานใดๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองร่วมกัน เพื่อการเลือกตั้งที่โปร่งใสและตรวจสอบได้

ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการเลือกตั้งเหล่านี้ควรจะถูกเผยแพร่โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อยู่ในรูปแบบที่ “อ่านได้ด้วยคน” – Human Readable แต่ยังไม่สามารถ “อ่านได้ด้วยเครื่อง” – Machine Readable เพราะเอกสารส่วนมากเป็น PDF ที่สแกนเป็นรูปภาพอีกทีหนึ่ง ทำให้เป็นอุปสรรคในการใช้คอมพิวเตอ์ช่วยประมวลผล

ชุดข้อมูลเบื้องต้นที่เราคิดว่าจำเป็นต้องถูกแปลงไว้ให้อยู่ในรูปแบบที่ “อ่านได้ด้วยเครื่อง” คือ

  • ข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่
  • ข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง
  • ข้อมูลเขตการเลือกตั้ง
  • ข้อมูลแผนที่พื้นที่เขตการเลือกตั้ง

ตอนนี้เราได้ทำการแกะ (นั่งดู-อ่าน-พิมพ์ ทีละตัว) ข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดำเนินงานอยู่ (ถึงวันที่ 6 พ.ค. 2554)จากเว็บไซต์ กกต. มาอยู่ในรูปแบบ Spreadsheet เพื่อความสะดวกในการนำไปใช้งานต่อได้

ดาวน์โหลดข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดำเนินงานอยู่ (ถึงวันที่ 6 พ.ค. 2554): รูปแบบ OpenDocument spreadsheet (.ods) | รูปแบบ Excel (.xls) (ทั้งสองรูปแบบเอาไปแปลงเป็น CSV ต่อได้)

ตัวอย่างบางส่วน (ดูทั้งหมดในรูปแบบ HTML)

ที่มาข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

แนะนำข้อมูลเพิ่มเติมได้ในคอมเมนต์ครับ