ไปดูกันว่าเขาช่วยเชื่อมต่อความก้าวหหน้าของเทคโนโลยีกับการพัฒนาสังคมนี้ผ่านพลังของคนรุ่นใหม่ได้อย่างไร!