ด้วยความเชื่อที่ว่าเกมทำให้ผู้เล่นเกิดการเรียนรู้บางอย่าง บริษัทโอเพ่นดรีมจึงคิดใช้เกมเป็นสื่อใหผู้เล่นตระหนักในเรื่องคอร์รัปชันมากขึ้น โดยในความเป็นจริงแล้วสาเหตุของปัญหาคอร์รัปชันทุกวันนี้อาจไม่ได้เกิดจากผู้มีอำนาจหรือผู้ทุจริตฉ้อโกง แต่พวกเราทุกคนอาจล้วนมีส่วนทำให้เกิดปัญหาคอร์รัปชันได้