ในช่วงห้าปีหลังที่ผ่านมา เราพบว่าในช่วง กรกฎาคม – พฤศจิกายน ของทุกปี จะเป็นช่วงที่หลายๆ พื้นที่ในประเทศไทยจะต้องเกิดอุทกภัยอยู่เสมอ และทุกๆ ปีนั้น เราก็จะพบกับเหตุการณ์ที่เป็นปัจจัยให้เกิดความวุ่นวายทั้งในการจัดการตัวเองของผู้ประสบภัยและการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย ซึ่งหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดความวุ่นวายเหล่านั้นคือความสับสนของข้อมูลที่ส่งให้ผู้รับสาร http://www.infoaid.org/

โอเพ่นดรีมมีความเชื่อว่า ข้อมูล/ข่าวสาร ควรจะถูกส่งจากแหล่งกำเนิดไปยังผู้รับสารอย่างไม่ถูกบิดเบือน โดยเฉพาะข้อมูลสาธารณะที่จะช่วยเสริมศักยภาพให้ผู้รับสามารถจัดการตัวเอง/ครอบครัว/ชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่วุ่นวาย นั่นคือหนึ่งในเหตุผลที่เราทดลองหลายๆ อย่างกับข้อมูลเปิดสาธารณะในประเทศไทย ข้อมูลที่ไม่ถูกบิดเบือนจากต้นทางหรือตัวกลาง จะช่วยเสริมศักยภาพการทำงานอย่างมีนัยยะสำคัญ

เมื่อวานนี้ (12 ต.ค. 2554) ทีมงานของโอเพ่นดรีม ได้ทดลองค้นหาข้อมูลเบื้องต้นที่จะบอกถึงระดับน้ำของแหล่งน้ำต่างๆ ในกรุงเทพฯ เพื่อที่จะนำมาทดลองการทำระบบแจ้งเตือนระดับน้ำในคลองลาดพร้าวซึ่งอยู่ใกล้ๆ กับออฟฟิศของเรา หากว่าระดับอยู่ในระดับที่ต้องระวัง เราจะได้รู้ตัวและจัดการกับตัวเองได้ทันท่วงที ซึ่งในวันก่อนหน้านั้นข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการณ์ของแหล่งน้ำต่างๆ เป็นไปอย่างยุ่งเหยิงและมีข่าวลือเป็นจำนวนมาก

โชคดีที่เว็บไซต์สำนักระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร มีระบบติดตามระดับน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ ที่ค่อนข้างละเอียด โดยระบบที่น่าสนใจคือระบบตรวจวัดระดับน้ำในคลองหลัก และ ระบบเฝ้าระวังน้ำท่วมถนน ที่ให้ข้อมูลน้ำตามสถานที่ต่างๆ ในเชิงค่อนข้างลึกและค่อนข้างมีประโยชน์ในการตัดสินในรับมือกับสถานการณ์น้ำ แต่น่าเสียดายที่ระบบทั้งสองนั้นมี Front end เป็น Flash ซึ่งทำให้ผู้ใช้อุปกรณ์ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ไม่รองรับ Flash ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญเหล่านี้ได้ โชคดีที่เราขุดเจอว่าข้อมูลที่แสดงผ่าน Flash นั้นมาจาก XML feed เหล่านี้

รายการสถานีตรวจระดับน้ำในคลอง – http://dds.bangkok.go.th/Canal/Canal/serverside/CanalAllStation.xml ตัวอย่างข้อมูลสถานีคลองลาดพร้าว – http://dds.bangkok.go.th/Canal/Canal/serverside/Canal_LP02.xml แทนที่ LP02 ด้วยรหัสสถานีต่างๆ ที่ต้องการ

เรานำข้อมูลเหล่านั้นมาแปลงให้เป็นข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับการต่อยอดด้วย Pentaho ที่เป็น Open Source Business Intelligence เพื่อการแปลงข้อมูลในรูปแบบต่างๆ และส่งเข้าฐานข้อมูล MySQL ทุกๆ 15 นาที หลังจากนั้นทีมออกแบบและพัฒนาระบบ ก็ได้ทำงานร่วมกันเพื่อออกแบบระบบแจ้งเตือนสถานะการณ์น้ำให้กับบุคคลทั่วไปผ่าน SMS ซึ่งเราเชื่อว่าเป็นวิธีการสื่อสารด้วยข้อความที่เร็ว ประหยัด และเข้าถึงคนหมู่มากได้อย่างรวดเร็ว

เว็บไซต์ http://infoaid.org/alert ถูกสร้างแบบข้ามวันข้ามคืนตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่ 12 ต.ค. 2554 จนถึงช่วงประมาณตีหนึ่งของวันที่ 14 ต.ค. 2554 เพื่อเป็นระบบที่เปิดให้ผู้ใช้ทั่วไปเลือกรับข้อมูลสถานะการณ์น้ำจากสำนักระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ผ่าน SMS โดยผู้ใช้สามารถเลือกรับข้อมูลสถานะการณ์แหล่งน้ำและข้อมูลน้ำท่วมถนนได้มากที่สุด 3 ชุดข้อมูลในเวลาเดียวกัน โดยบริการนี้เป็นบริการฟรี โดยจะมีการส่ง SMS เมื่อสถานการณ์น้ำมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่จะต้องระมัดระวังหรือกลับมาเป็นปกติ รวมไปถึงข้อมูลน้ำท่วมถนนถ้าความสูงของน้ำมีมากกว่า 30 ซ.ม. และเมื่อระดับน้ำบนถนนกลับมาเป็นปกติ

เราเชื่อว่าข้อมูลที่ไม่ถูกบิดเบือนจากแหล่งกำเนิด จะช่วยให้ผู้รับข้อมูลตัดสินใจจัดการตัวเองได้อย่างสุขุมและรอบคอบมากยิ่งขึ้น และขอให้ทุกท่านเตรียมตัวให้พร้อมกับสถานะการณ์ที่ไม่คาดฝันใดๆ ที่จะเกิดขึ้นจากอุทกภัยครั้งนี้ 🙂

ขอขอบคุณทีมงานอาสาสมัคร hacker ทุกท่าน ขอขอบคุณทุกกำลังใจและไก่ย่างที่ส่งมอบให้ 🙂 <3 เรากำลังหาข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ เพื่อขยายศักยภาพการกระจายข้อมูลไปยังพื้นที่อื่นๆ ด้วย แนะนำข้อมูลได้ที่ [email protected]