กาละแมร์นำแอปพลิเคชัน DoctorMe แนะนำในรายการ สาธิตวิธีการใช้ feature หลักคือการค้นหาข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วย ค้นหาวิธีการปฐมพยาบาลหรืออ่านข้อมูลการปฐมพยาบาลไว้ก่อน เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน หารายชื่อและระยะทางโรงพยาบาลใกล้เคียง รวมทั้งข้อมูลติดต่อโรงพยาบาล การบันทึกสุขภาพอาการเจ็บป่วยเพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลกับหมอ