logo เทใจ

เทใจ

เทใจดอทคอม พื้นที่กลางที่ช่วยเหลือกลุ่มคนที่อยากทำเรื่องดีๆ เพื่อสังคม ไม่ว่าจะเป็น NGOs หรือกิจการเพื่อสังคม เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถทำเรื่องดีๆ ให้เกิดขึ้นได้จริง ผ่านระบบ Crowdfunding

ประเด็น

การเงินอิเล็กทรอนิกส์

ประเภท

Web Application, Online Donation,
Online Crowdfunding

ปีที่พัฒนา

2016

ร่วมกับองค์กร

  • Change Fusion
  • มูลนิธิเพื่อคนไทย
เว็บไซต์เทใจ
เว็บไซต์เทใจ ระบบการบริจาค
เว็บไซต์เทใจบน mobile

เทใจสามารถใช้งานได้บน Desktop และ Mobile