logo WWF

YOUTH POLL

Website และ Application ที่เป็นพื้นที่เฉพาะของวัยรุ่นในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ สามารถสร้างแบบสำรวจ ร่วมส่งเสียงความคิดเห็นด้วยการทำแบบสำรวจ และดูผลการสำรวจในเรื่องต่างๆ เป็นพื้นที่สะท้อนเสียงของวัยรุ่นอย่างแท้จริง ทั้งในระดับพื้นที่จนถึงระดับประเทศ และยังเป็นพื้นที่ทำความรู้จักและสร้างเครือข่ายที่เยาวชนสนใจ โดยการรวบรวมเครือข่ายเด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศให้เข้าถึงได้ง่าย

หมวดหมู่

การศึกษา

ประเภท

Web Application

ปีที่พัฒนา

2020

ร่วมกับองค์กร

สสส.

แบบสำรวจ • ผลสำรวจ • เครือข่ายเยาวชน

ผลสำรวจ • การสำรวจแบบร่วมลงชื่อสนับสนุน