LOGO PODD

DV Consult

DV Consult เป็นแอปพลิเคชันที่จัดทำขึ้นให้แพทย์ที่อยู่ห่างไกลใช้ขอคำปรึกษาทางการแพทย์เพิ่มเติมจากแพทย์เฉพาะทางผ่านทางข้อความและรูปภาพ เป็นการเชื่อมความเชี่ยวชาญของแพทย์ โดยก้าวข้ามผ่านขีดจำกัดของภูมิประเทศและอุปสรรคอื่นๆ โดยได้ร่วมมือกับมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูล จังหวัดเชียงใหม่ ในการทำความเข้าใจปัญหาและวิธีการสื่อสาร

Problem & Concept

แพทย์ทั่วไปที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเมื่อพบผู้ป่วยในกรณีที่ตนไม่เชี่ยวชาญ ทำให้ต้องการคำปรึกษาจากแพทย์เฉพาะทางเพื่อเป็นแนวทางในการรักษา หรือส่ง refer ผู้ป่วยให้ไปรักษาต่อในเมืองซึ่งทำให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

Execution

DV Cpmsult

แอปพลิเคชัน DV Consult จึงเกิดขึ้น เพื่อรวบรวมแพทย์เฉพาะทางที่พร้อมให้คำปรึกษา โดยจัดเรียงตามหมวดหมู่ความเฉพาะทาง เพื่อให้แพทย์ทั่วไปเลือกปรึกษาได้ โดยออกแบบ function หลักเพื่อแก้ปัญหาการแชทปรึกษาในปัจจุบัน

  • ข้อความที่พิมพ์ปรึกษาไม่หายไป
  • บทสนทนาตั้งเป็นกระทู้คำถามแยกแต่ละคำถาม ทำให้ติดตาม ค้นหา และนำไปจัดเป็นองค์ความรู้ได้
  • เลือกปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ครั้งละหลายท่านในคำถามเดียว โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะเห็นเป็นการสนทนาแบบ 1:1
  • สามารถติดตามวัดผลจำนวนครั้งการถามตอบของแพทย์แต่ละท่านได้
  • เป็นระบบข้อมูลแบบปิดเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลผู้ป่วย โดยผู้ใช้ทุกท่านต้องลงทะเบียนและใช้รหัสผ่านเพื่อเข้าระบบ

 

Impact

  • เริ่มต้นทดลองใช้กับสมาชิกแพทย์ในมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูล จังหวัดเชียงใหม่ และจะขยายไปยังโรงพยาบาลที่อยู่ในการสนับสนุนของมูลนิธิที่มีทั้งหมด 11 แห่ง

ประเด็น

สุขภาพ

ประเภท

Empower Telemedicine

ปีที่พัฒนา

2016-2017

ร่วมกับองค์กร

  • มูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูล จังหวัดเชียงใหม่