สบายดี แอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชันสบายดี เป็นแนวคิดต่อยอดจาก “สบายดีบอต” (Chatbot ใน LINE) ที่โอเพ่นดรีมสร้างขึ้นในช่วงเริ่มต้นการระบาด โควิด-19 ในปี 2020 ซึ่งเป็นช่องทางการให้ข้อมูลเชื้อไวรัส การป้องกัน คำแนะนำการปฏิบัติตน การสังเกตอาการและบันทึกสุขภาพ และข่าวอัปเดตที่สำคัญที่เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ผ่านทางไลน์ (LINE)

แนวคิดการเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพด้วยตนเองได้ถูกพัฒนาให้เป็นแอปพลิเคชันสบายดีในรูปแบบ ‘แอปแชตบอต’ ที่มีการสร้างและส่งเนื้อหาไปให้ผู้อ่านด้วยระบบแชตบอต เหมือนการพูดคุยเรื่องราวต่างๆ กับเพื่อนผ่านการแชต โดยผู้ใช้จะได้รับแจ้งเตือนเนื้อหาใหม่วันละ 2 เรื่อง ที่จะพาไปสนใจเรื่องราวในโลกและไม่ลืมที่จะใส่ใจตัวเอง ภายใต้สโลแกน “Chat With Me, Free Good Life แอปแชตบอตเล่าสตอรี่ ให้สบายดีทั้งโลกและเรา” โดยเนื้อหาที่นำเสนอมาให้อ่านนั้น จะไม่ใช่เรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องราวที่ทำให้โลกดีขึ้น (Better World) และทำให้ชีวิตของเราสบายดี (Better Self) โดยเชื่อว่าถ้าทุกคนได้รับข้อมูลที่รอบด้าน ก็จะสามารถดูแลตัวเองและโลกได้

สบายดีจึงเป็นเหมือนเพื่อนที่ชวนคุยทุกวัน คอยใส่ใจพาให้ไปสนใจโลกและไม่ลืมที่จะใส่ใจตัวเอง

โดยส่วนการใส่ใจตัวเองนั้น สบายดีจะชวนให้บันทึกสุขภาพหลังจากแชตพูดคุยเนื้อหาประจำวัน โดยผู้ใช้สามารถเลือกบันทึกได้ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ สามารถตั้งชื่อตัวเองและเลือก Avatar ได้ สังเกตอาการและบันทึกสุขภาพตนเองประจำวัน หรือบันทึกย้อนหลังได้ บันทึกอาการที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน หรืิอพิมพ์สิ่งที่ต้องการบันทึกในแต่ละวันเพิ่มเติมได้ เช่นบันทึกกิจกรรมการพบปะผู้คนในแต่ละวัน บันทึกอุณหภูมิ ค่าความดัน ฯลฯ

นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถแชร์บันทึกประมวลผลสุขภาพกายและใจ หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง และยังบันทึกสุขภาพให้สมาชิกในครอบครัวได้อีกด้วย โดยข้อมูลบันทึกสุขภาพนี้ผู้ใช้สามารถบริจาคข้อมูลแบบไม่ระบุตัวตนเพื่อแสดงสถานการณ์สุขภาพจากข้อมูลบันทึกสุขภาพในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อการเฝ้าระวังสุขภาพโดยรวมได้อีกด้วย

google play Download Application

หมวดหมู่

สุขภาพ

ประเภท

Mobile Application, การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง

ปีที่พัฒนา

2020

ร่วมกับองค์กร

Rocket Media Lab