ปันใจ

ปันใจ

โครงการที่ส่งเสริมให้คนใช้ประโยชน์จากของอย่างคุ้มค่าและได้สนับสนุนโครงการช่วยเหลือสังคม ด้วยการเป็นตัวกลางระหว่างผู้ปัน ผู้ซื้อ และโครงการช่วยเหลือสังคม สามารถโพสต์รูปและราคา แชทพูดคุย จ่ายเงิน ได้บนเว็บไซต์ปันใจ

ประเด็น

การเงินอิเล็กทรอนิกส์

ประเภท

Web Application, Online Crowdfunding,
Online Donation

ปีที่พัฒนา

2016

เว็บไซต์ปันใจ
ปันใจใช้ระบบแชทสำหรับการซื้อขาย
ปันใจใช้ระบบแชทสำหรับการซื้อขาย

ปันใจใช้ระบบแชทสำหรับการซื้อขาย