ผู้พิทักษ์รักษ์โลกร้อน

Climate Change

Climate Change แอปพลิเคชันที่ช่วยปลูกจิตสำนึกให้เด็กๆ ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้พลังงานและสภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน ตัวเกมที่จะแนะนำวิธีการง่ายๆ ที่ให้เด็กนำกลับไปใช้ได้จริงที่บ้านได้ อาทิเช่น ปลูกต้นไม้ แยกขยะ เปิดแอร์ที่ 25 องศาเซียลเซียส เป็นต้น

ประเด็น

การศึกษา

ประเภท

Mobile Game (iOS)

ปีที่พัฒนา

2015

ร่วมกับองค์กร

  • Change Fusion
climate change mockup
climate change mockup