สร้างเสริมสุขภาพดีทั้ง 3 อ.

Health Promotion on Nutrition, Exercise, and Emotion Management

เป็นการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบใหม่ผ่าน Interactive Infographic ที่ผู้เล่นจะมีส่วนร่วมในการเลือกรับข้อมูลที่เหมาะสมกับตัวเอง และได้เรียนรู้ที่จะเสริมสร้างสุขภาพให้ดีทั้ง 3 อ. ด้วย ไม่ว่าจะเป็น

  1. อาหาร (อาหารซ่อนเค็ม , ผักเพิ่ม เริ่มเลย) Application แชะก่อนหม่ำ (iOS/Android)
  2. ออกกำลังกาย (ออกกำลังกาย) Application วัดกำลัง (iOS/Andriod)
  3. อารมณ์ (จับอารมณ์เครียด) Application เครียดอยู่ได้ (iOS/Andriod)

ประเด็น

สุขภาพ

ประเภท

Interactive Infographic

ปีที่พัฒนา

2014-2015

ร่วมกับองค์กร

  • มูลนิธิหมอชาวบ้าน
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

Interactive Infographic อาหารซ่อนเค็ม เพราะโซเดียมไม่ได้มีอยู่เพียงแค่เกลือ

Interactive Infographic ออกกำลังกายให้สัมพันธ์กับช่วงอายุ และระบบการทำงานต่างๆ ของร่างกาย

Interactive Infographic คุณอาจคิดว่าคุณมีสุขภาพจิตดี แต่ความเครียดแฝงอาจอยู่กับคุณตลอดโดยที่คุณไม่รู้ตัว
มาลองสแกนความเครียดกัน