สร้างเสริมสุขภาพดีทั้ง 3 อ.

Health Promotion on Nutrition, Exercise, and Emotion Management

เป็นการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบใหม่ผ่าน Interactive Infographic ที่ผู้เล่นจะมีส่วนร่วมในการเลือกรับข้อมูลที่เหมาะสมกับตัวเอง และได้เรียนรู้ที่จะเสริมสร้างสุขภาพให้ดีทั้ง 3 อ. ด้วย ไม่ว่าจะเป็น

  1. อาหาร (อาหารซ่อนเค็ม , ผักเพิ่ม เริ่มเลย) Application แชะก่อนหม่ำ (iOS/Android)
  2. ออกกำลังกาย (ออกกำลังกาย) Application วัดกำลัง (iOS/Andriod)
  3. อารมณ์ (จับอารมณ์เครียด) Application เครียดอยู่ได้ (iOS/Andriod)

ประเด็น

สุขภาพ

ประเภท

Interactive Infographic

ปีที่พัฒนา

2014-2015

ร่วมกับองค์กร

  • มูลนิธิหมอชาวบ้าน
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

Interactive Infographic อาหารซ่อนเค็ม
Interactive Infographic ออกกำลังกาย
Interactive Infographic อารมณ์
Interactive Infographic อาหารซ่อนเค็ม

Interactive Infographic อาหารซ่อนเค็ม เพราะโซเดียมไม่ได้มีอยู่เพียงแค่เกลือ

Interactive Infographic ออกกำลังกาย

Interactive Infographic ออกกำลังกายให้สัมพันธ์กับช่วงอายุ และระบบการทำงานต่างๆ ของร่างกาย

Interactive Infographic อารมณ์

Interactive Infographic คุณอาจคิดว่าคุณมีสุขภาพจิตดี แต่ความเครียดแฝงอาจอยู่กับคุณตลอดโดยที่คุณไม่รู้ตัว
มาลองสแกนความเครียดกัน