606 FAKE NEWS GAME

เกมบนมือถือที่จะพาผู้เล่นไปค้นหาความจริงภายใต้ความลวง และสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมผ่านเกมสนุกๆ ด้วยการเล่นพร้อมๆ ไปกับการเรียนรู้เรื่อง ‘ข่าวปลอม’ ไปด้วยกัน โดยเกมมีจุดมุ่งหมายเสริมสร้างให้ผู้เล่นเกิดทักษะในการพิจารณาและแยกแยะข้อมูลข่าวสารว่าจริงหรือลวงได้ หรือเกิดความตระหนัก ฉุกคิด สงสัย และเลือกที่จะพิจารณาตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะเชื่อหรือส่งต่อให้ผู้อื่น

เกม 606 FAKE NEWS GAME ได้จำลองประสบการณ์ผู้เล่นให้เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มเพื่อน ครอบครัว และสังคมในเกม จำลองโทรศัพท์ที่ผู้เล่นใช้เล่นเกมให้เป็นเหมือนโทรศัพท์ของตัวละครที่ใช้อ่านเรื่องราวความเคลื่อนไหว เหตุการณ์ต่างๆ ของแต่ละคนผ่าน Chat และห้อง Chat ในเกม และมี Mission ที่ผู้เล่นต้องทำให้สำเร็จ ซึ่งหลักๆ ก็คือผู้เล่นต้องเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลหรือข่าว และบอกความจริงให้กับเพื่อนๆ และสังคมในเกมได้รู้ให้ได้ ผู้เล่นจะเรียนรู้การใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อค้นหาความจริง และได้เห็นผลกระทบในเกมที่เกิดจากข่าวปลอม อันจะนำมาใช้ในชีวิตจริงได้

สามารถดาวน์โหลดเกม 606 FAKE NEWS GAME ได้แล้ววันนี้ ในทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ  Android

ประเด็น

การศึกษา

ประเภท

Mobile Game (iOS, Android)

ปีที่พัฒนา

2020

ร่วมกับองค์กร

  • กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
App Store Download Application google play Download Application

อ่าน เนื้อเรื่อง ผ่าน Chat

ได้รับ Mission

ค้นหาข้อมูล เพื่อผ่านภารกิจ

ตรวจสอบข้อมูล ต่างๆ ที่ได้รับมา
ผ่านกระบวนการ 3 เสาหลัก ดักข่าวลวง

ใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง
เพื่อผ่าน Mission

พบกับเนื้อหาสุดระทึกที่จะหลอกล่อคุณด้วยข่าวลวงหลากหลายรูปแบบ