ทาน่า

AMNESTY INTERNATIONAL THAILAND

แอมเนสตี้ในประเทศไทยดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจ และรณรงค์เพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง โดยประสานความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนองค์กรอิสระต่างๆ

ระบบบริจาคออนไลน์ (Online Donation) ที่สามารถเปิดรับการบริจาคเงินออนไลน์แยกแต่ละโครงการ โดยสามารถบริจาคเงินผ่านบัตรเครดิต โดยมีเงื่อนไขในการบริจาคแบบรายเดือน และการบริจาคราย 3 เดือน สามารถใช้งานได้ผ่าน Mobile / Tablet ได้อย่างสะดวก 

หมวดหมู่

การเงินอิเล็กทรอนิกส์

ประเภท

Web Application, Online Donation

ปีที่พัฒนา

2016

ร่วมกับองค์กร

AMNESTY INTERNATIONAL THAILAND

ภาพตัวอย่างเกม สามารถเล่นได้ทั้ง iOS และ Andriod

ภาพตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ amnesty.or.th

ภาพตัวอย่างเกม สามารถเล่นได้ทั้ง iOS และ Andriod

ภาพตัวอย่างหน้าระบบบริจาค