Livelihood

โครงการระบบเตือนภัยน้ําที่ศรีลังกา
เราเคยสงสัยหรือไม่ว่า แผ่นวัดระดับน้ํา หรือ สต๊าฟเกจ (Staff Gauge) ที่ถูกปักไว้ในน้ํา แถวๆตอหม้อสะพาน มันช่วยให้คนในพื้นที่บริเวณนั้นรู้ตัวว่าน้ําจะท่วมเมื่อใดได้มากน้อยขนาดไหน
city-bug
CityBug แอปพลิเคชันสำหรับชุมชนยุคใหม่ เนื่องด้วยโลกาภิวัฒน์ที่ข่าวสารไม่ได้มาจากแหล่งใดแหล่งหนึ่ง การรวมพลังของกลุ่มคนที่มีความตระหนักถึงปัญหาต่อสิ่งต่าง ๆ เพื่อนำพาไปสู่การแก้ไขปัญหา จึงมีความสำคัญในยุคปัจจุบัน
community-banking-system
ระบบจัดการบัญชี ธนาคารชุมชน จ.เพชรบุรี