Education

saifah
เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการรับมือกับอุทกภัยในรูปแบบของแบบทดสอบ โดยแสดงผลในรูปแบบของตัวการ์ตูน
saifah-app
เกม สายฟ้า ตะลุย น้ำท่วม เกมเพื่อการศึกษาเรื่องการรับมือกับน้ำท่วมเกมแรกของโลก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิวัติรูปแบบการศึกษานอกห้องเรียนผ่านเกมซึ่งผู้เล่นและผู้เรียนจะได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานไปพร้อมๆ กัน เรียนรู้ความรู้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตในขณะน้ำท่วมผ่านการผจญภัยของ สายฟ้า เด็กน้อยที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านสำราญ เอาตัวรอดและปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในหมู่บ้าน เพื่อเอาตัวรอดและช่วยเหลือผู้อื่นจากสถานการณ์ "ก่อนน้ำท่วม", "ระหว่างน้ำท่วม" และ “หลังน้ำท่วม"
tk-park-application
TK App แหล่งรวมสาระความรู้และความความเพลิดเพลินให้เด็กไทยเรียนรู้อย่าง สร้างสรรค์ โดยการนำองค์ความรู้ไทยที่มีความลุ่มลึกหลากหลาย นำเสนอในรูปแบบที่ทันสมัย สไตล์ TK park ดาวน์โหลด TK App และเนื้อหาในแอ็พพลิเคชั่นได้ฟรี
รักจัดหนัก-เดอะเกม-
Love Not Yet หรือ รักจัดหนักเดอะเกม แอพพลิเคชันเกมเกี่ยวกับเรื่องเพศตัวแรกของไทย สอดแทรกความรู้เรื่องเพศศึกษา รวมถึงการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยผ่านด่านย่อยกว่า 30 ด่าน เพื่อให้ตื่นเต้น และน่าสนใจ โดยจะมีบทความสั้น ๆ คั่นระหว่างเกม เพื่ออธิบายความเข้าใจผิดทั้งหลายในเรื่องเพศสัมพันธ์
climate-change
Climate Change แอพพลิเคชันที่ช่วยปลูกจิตสำนึกให้เด็ก ๆ ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้พลังงานและสภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน ตัวเกมที่จะแนะนำวิธีการง่าย ๆ ที่ให้เด็กนำกลับไปใช้ได้จริงที่บ้านได้ อาทิเช่น ปลูกต้นไม้ แยกขยะ เปิดแอร์ที่ 25 องศาเซียลเซียส เป็นต้น
โรตี
‘โรตี’ (Roti) เป็นบริการแนะนำเนื้อหาใกล้เคียง ช่วยให้ผู้อ่านเว็บพบเนื้อหาที่ใกล้กับความสนใจของตัว โรตีใช้วิธีทางสถิติในการแนะนำเนื้อหาที่ใกล้เคียง โดยคำนวณจากคำสำคัญในหน้าเว็บ เทียบกับฐานข้อมูลบล็อกภาษาไทยที่เซิร์ฟเวอร์โรตีวิ่งเก็บข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเพื่อทำดัชนี