งานของเรา

sicksense
Sicksense
โครงการร่วมกับภาคี
podd-cm-onehealth
โครงการผ่อดีดี
โครงการร่วมกับภาคี
doctorme
DoctorMe
โครงการร่วมกับภาคี
doctor-or-th
หมอชาวบ้าน
โครงการร่วมกับภาคี
saifah
สายฟ้า ตะลุยน้ำท่วม
โครงการร่วมกับภาคี
thaigiving
ศูนย์รับบริจาคออนไลน์
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์, WAI AA
thai-hotline
ไทยฮอตไลน์
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
amnesty-international-thailand
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
saifah-app
เกมสายฟ้า ตะลุยน้ำท่วม
ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน
กล่องดินสอ
กล่องดินสอ
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ระยะสั้น
hsri
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส)
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์, WAI A
blind
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์, WAI AAA