TMB PARKRUN

TMB PARKRUN

TMB I ING PARKRUN งานวิ่งมาราธอนประจำปีของธนาคารทหารไทยเพื่อระดุมทุนให้กับมูลนิธิโรคหัวใจเด็ก กับครั้งแรกเปิดให้ซื้อบัตรและจ่ายเงินออนไลน์ เป็น One Stop Shopping พร้อมด้วยระบบบริจาคเงิน

โดยสามารถระดมเงินจากการขายบัตรวิ่งและบริจาคได้ถึง 3.8 ล้านบาท และทำให้โครงการนี้ได้รับรางวัล Branded Customer Experience Winner ซึ่งเป็นรางวัลที่จัดขึ้นภายในองค์กร TMB

ประเด็น

การเงินอิเล็กทรอนิกส์

ประเภท

Web Application, Online Donation, Online Ticketing System

ปีที่พัฒนา

2016

ร่วมกับองค์กร

  • ธนาคารทหารไทย
parkrun-mock
parkrun-mock-2
ตัวอย่างแบบฟอร์มลงทะเบียน TMB