judies

MySis Bot

แชทบอทที่เป็นเหมือนพี่สาวที่ช่วยได้ในปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง ด้วยบุคลิกรับฟังและเข้าใจ ไม่ตัดสิน พร้อมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และการดูแลปกป้องตนเอง สิ่งที่ควรทำเพื่อที่จะออกจากปัญหา รวมถึงเชื่อมต่อกับบริการช่วยเหลือต่างๆ ของรัฐและองค์กรสาธารณะประโยชน์ได้ง่ายๆ เช่นการแจ้งความต่อตำรวจ การหาบ้านพักฉุกเฉิน ขอคำคุ้มครองจากศาล สายด่วน การขอเงินช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม ฯลฯ เพื่อให้ผู้ประสบปัญหาเรื่องความรุนแรงสามารถเลือกทางเดินชีวิตที่เหมาะกับตนเองได้

หมวดหมู่

สุขภาพ , การศึกษา

ประเภท

Chat Bot

ปีที่พัฒนา

2019

ร่วมกับองค์กร

  • ChangeFusion
Judies Factsheet

ปรึกษากับ MySis Bot ได้หลายเรื่อง

Judies Factsheet

ให้คำแนะนำเบื้องต้น ครอบคลุมหลายปัญหา