ศูนย์รับบริจาคออนไลน์

thaigiving

ชื่อองค์กร

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

เกี่ยวกับเว็บไซต์

เว็บไซต์ไทยกิฟวิ่ง ศูนย์รวมองค์กรเพื่อสังคมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เสริมสร้างสังคมจิตอาสา และส่งต่อการ “ให้” อย่างยั่งยืน เป็นศูนย์รวมของกลุ่มคนและองค์กรที่ทำงานเพื่อสังคมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นจุดนัดพบระหว่างผู้ให้และผู้รับ เพื่อสร้างเสริมสังคมจิตอาสาและส่งต่อการ "ให้" ที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆ

รายละเอียดการพัฒนาระบบ

พัฒนาด้วยระบบการจัดการเนื้อหาด้วย CMS Drupal ตัวระบบเว็บไซต์จะประกอบไปด้วยส่วนหลักคือ ฐานข้อมูลองค์กร บริจาคออนไลน์ บริจาคสิ่งของ ข่าว กิจกรรม และเกี่ยวกับเรา ตัวเว็บไซต์นี้เป็นศูนย์รวมเกี่ยวกับการบริจาค และเป็นศูนย์รวมฐานข้อมูลองค์กรเพื่อสังคมที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งมีรายละเอียดการพัฒนาตัวระบบเว็บไซต์ที่ทางโอเพ่นดรีมได้ทำนั้น ประกอบด้วย

  • ออกแบบการแสดงผลรูปแบบเว็บไซต์
  • ออกแบบการใช้งานโดยคำนึงถึงประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experence)
  • พัฒนาระบบเว็บไซต์ด้วย CMS Drupal
  • พัฒนาระบบรองรับการใช้งานภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
  • พัฒนาระบบค้นหาด้วย Roti Search
  • พัฒนาระบบการบริจาคด้วยระบบบัญชี Paypal
  • พัฒนาระบบให้รองรับมาตรฐาน WAI-AA สามารถเข้าถึงได้โดยผู้พิการและผู้ทุพลภาพ
Portfolio focuses: