ไทยฮอตไลน์

thai-hotline

ชื่อองค์กร

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (ไทยฮอตไลน์)

เกี่ยวกับเว็บไซต์

บริการสายด่วนอินเทอร์เน็ตไทยฮอตไลน์ (www.thaihotline.org) เป็นมาตรการที่ชุมชนผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจะช่วยกันสอดส่องดูแลเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย (Illegal Content) เนื้อหาที่เป็นอันตราย (Harmful Content) เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและเว็บโฮสติ้ง องค์กรทำงานด้านการปกป้องคุ้มครองเด็ก ฯลฯ เพื่อให้ดำเนินการกับเนื้อหาเหล่านั้น เพื่อให้มีการป้องกันแก้ไขก่อนที่จะลุกลามบานปลาย สร้างความเสียหายรุนแรงหรือส่งผลกระทบต่อคนหมู่มาก

รายละเอียดการพัฒนาระบบ

พัฒนาด้วยระบบการจัดการเนื้อหาด้วย CMS Drupal ตัวระบบเว็บไซต์จะประกอบไปด้วยส่วนหลักคือ ระบบแจ้งเว็บไซต์ มุมความรู้ ถาม-ตอบ และภาคีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรายละเอียดการพัฒนาตัวระบบเว็บไซต์ที่ทางโอเพ่นดรีมได้ทำนั้น ประกอบด้วย

  • ออกแบบการแสดงผลรูปแบบเว็บไซต์
  • ออกแบบการใช้งานโดยคำนึงถึงประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experence)
  • พัฒนาระบบเว็บไซต์ด้วย CMS Drupal
  • พัฒนาระบบรองรับการใช้งานภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
Portfolio focuses: