DoctorMe

doctorme

เกี่ยวกับแอพลิเคชั่น

DoctorMe เป็นแอปพลิเคชันเพื่อการดูแลสุขภาพด้วยตนเองที่มีเป้าหมายในการเสริมศักยภาพผู้ใช้ในเรื่องที่เกี่ยวกับการดูแลตนเองเบื้องต้นเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยหรือต้องการการปฐมพยาบาล เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายของการที่ผู้ใช้จะมีสุขภาพที่ดีและปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสมเมื่อเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ

ข้อมูลใน DoctorMe มีการเชื่อมโยงกันผ่าน Hyperlink ภายใน อาทิ การลิงก์ไปยังโรคหรือยาหรือสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับอาการนั้นๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่ผู้ใช้สามารถท่องตามเนื้อหาไปได้เรื่อยๆ อย่างไม่สิ้นสุด

DoctorMe ได้เป็นแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับ 1 ใน App Store ภายในสัปดาห์แรก และยังเป็นอันดับ 1 หมวดหมู่สุขภาพอีกด้วย นอกจากนั้นDoctorMe รองรับอุปกรณ์ iPhone, iPod Touch และ iPad ที่ใช้ iOS รุ่น 4 ขึ้นไป

โอเพ่นดรีม ทำ DoctorMe ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), มูลนิธิหมอชาวบ้าน และ สถาบัน ChangeFusion ข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://doctorme.in.th

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

Get it on Google Play Avaliable on the App Store

Portfolio focuses: