หมอชาวบ้าน

doctor-or-th

ชื่อองค์กร

มูลนิธิหมอชาวบ้าน และ สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน

เกี่ยวกับเว็บไซต์

เว็บหมอชาวบ้าน เป็นศูนย์กลางแหล่งความรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับสุขภาพ ยา การดูแลรักษาตัวเอง บทความต่างๆ ซึ่งได้นำข้อมูลในนิตยสารหมอชาวบ้านทั้งหมดย้อนหลัง 30 ปี ลงระบบดิจิทัล ให้ค้นหาได้จากอินเทอร์เน็ต ด้วยคำค้นและเลือกดูตามหมวดต่าง ๆ พร้อมแนะนำเนื้อหาที่ใกล้เคียง 

รายละเอียดการพัฒนาระบบ

พัฒนาด้วยระบบการจัดการเนื้อหาด้วย CMS Drupal  ออกแบบเพื่อเน้นความเรียบง่ายและเสริมศักยภาพการค้นหาด้วยระบบค้นหาภาษาไทย Roti ตัวระบบเว็บไซต์จะประกอบไปด้วยส่วนหลักคือ ระบบค้นหาข้อมูล โรค อาการ ยา หรือเรื่องที่ต้องการค้นหา วิธีการดูแลสุขภาพด้วยตัวเอง บทความสุขภาพน่ารู้ คำถามเกี่ยวกับสุขภาพ ข่าวสาร และเว็บบอร์ด อีกทั้งมีสื่อต่างๆ เช่น E-learning E-book และ Infographic ซึ่งมีรายละเอียดการพัฒนาตัวระบบเว็บไซต์ที่ทางโอเพ่นดรีมได้ทำนั้น ประกอบด้วย

  • ออกแบบการแสดงผลรูปแบบเว็บไซต์
  • ออกแบบการใช้งานโดยคำนึงถึงประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experence)
  • พัฒนาระบบเว็บไซต์ด้วย CMS Drupal
  • พัฒนาระบบค้นหาด้วย Roti Search
Portfolio focuses: