มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

blind

ชื่อองค์กร

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

รายละเอียดการพัฒนาระบบ

พัฒนาด้วยระบบการจัดการเนื้อหาด้วย CMS Drupal เน้นในเรื่องการพัฒนาระบบเว็บไซต์ให้สามารถเข้าถึงได้ด้วยคนพิการและทุพลภาพทั้งในส่วนของหน้าเว็บไซต์ และระบบหลังบ้าน ให้ผ่านมาตรฐานกลาง WAI-AAA ตามข้อกำหนด สามารถใช้งานได้ทุกกลุ่มผู้ใช้งาน

ตัวระบบเว็บไซต์จะประกอบไปด้วยส่วนหลักคือ เกี่ยวกับเรา ศูนย์ต่าง ๆ ข่าวสาร อาสาสมัคร ช่องทางการบริจาค ซึ่งมีรายละเอียดการพัฒนาตัวระบบเว็บไซต์ที่ทางโอเพ่นดรีมได้ทำนั้น ประกอบด้วย

  • ออกแบบการแสดงผลรูปแบบเว็บไซต์
  • ออกแบบการใช้งานโดยคำนึงถึงประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experence)
  • พัฒนาระบบเว็บไซต์ด้วย CMS Drupal
  • พัฒนาระบบค้นหา
  • พัฒนาระบบให้รองรับมาตรฐาน WAI-AAA สามารถเข้าถึงได้โดยผู้พิการและผู้ทุพลภาพ
Portfolio focuses: