กล่องดินสอ

กล่องดินสอ

ชื่อองค์กร

บริษัท กล่องดินสอ จำกัด

รายละเอียดการพัฒนาระบบ

พัฒนาด้วยระบบการจัดการเนื้อหาด้วย CMS Drupal  ออกแบบเพื่อเน้นความเรียบง่าย โดนการแสดงผลเน้นให้เห้นข้อมูลภายในหน้าเดียว อีกทั้งการแสดงผลของหน้าเว็บไซต์เป็นลักษณะ Responsive ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ทุกขนาดหน้าจอ

  • พัฒนาระบบร่วมกับผู้ใช้ (เว็บระยะสั้น)
  • ออกแบบการแสดงผลรูปแบบเว็บไซต์
  • ออกแบบการใช้งานโดยคำนึงถึงประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experence)
  • พัฒนาระบบเว็บไซต์ด้วย CMS Drupal
  • พัฒนาระบบการแสดงผลลักษณะ Responsive สามารถเข้าถึงได้ทุกขนาดหน้าจอ
Portfolio focuses: