sms

6 November 2013 13:55

เราเคยสงสัยหรือไม่ว่า แผ่นวัดระดับน้ํา หรือ สต๊าฟเกจ (Staff Gauge) ที่ถูกปักไว้ในน้ํา แถวๆตอหม้อสะพาน มันช่วยให้คนในพื้นที่บริเวณนั้นรู้ตัวว่าน้ําจะท่วมเมื่อใดได้มากน้อยขนาดไหน ผมจะเล่าทีละปัญหาให้ฟังเลยนะครับ

By: 
14 October 2011 12:18
เว็บไซต์ http://infoaid.org

ในช่วงห้าปีหลังที่ผ่านมา เราพบว่าในช่วง กรกฎาคม - พฤศจิกายน ของทุกปี จะเป็นช่วงที่หลายๆ พื้นที่ในประเทศไทยจะต้องเกิดอุทกภัยอยู่เสมอ และทุกๆ ปีนั้น เราก็จะพบกับเหตุการณ์ที่เป็นปัจจัยให้เกิดความวุ่นวายทั้งในการจัดการตัวเองของผู้ประสบภัยและการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย ซึ่งหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดความวุ่นวายเหล่านั้นคือความสับสนของข้อมูลที่ส่งให้ผู้รับสาร