open data

By: 
3 May 2012 11:58
Time Range Visualisation Screenshot from
Uploaded with Skitch!

มานั่งเล่นข้อมูลในงาน World Bank Open Data พบการ visualise ตารางแบบยาวๆ ที่น่าสนใจ ตัวอย่างข้อมูลที่เห็นคือจำนวนประชากรในเขตเมือง. ปกติเวลาเรามีข้อมูลที่อิงตามเวลายาวๆ, อย่างเช่นในตัวอย่างที่มีข้อมูลตั้งแต่ปี 1980 - 2011, เรามักจะเห็นการกางข้อมูลทั้งหมดออกมาเป็นตารางที่มีคอลัมน์ตั้งแต่ 1981 - 2011

By: 
19 May 2011 14:32

ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการเลือกตั้งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่น่าจะช่วยเสริมศักยภาพให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถเข้าถึงและเรียนรู้ได้อย่างง่ายขึ้นคือ จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ในแต่ละจังหวัด (ผู้เขียนเองบางทีก็งงว่าจังหวัดที่บ้านมี ส.ส. กี่คน)

By: 
16 May 2011 12:30

ฤดูการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใกล้เข้ามา การเตรียมข้อมูลพื้นฐานใดๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองร่วมกัน เพื่อการเลือกตั้งที่โปร่งใสและตรวจสอบได้

ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการเลือกตั้งเหล่านี้ควรจะถูกเผยแพร่โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อยู่ในรูปแบบที่ "อ่านได้ด้วยคน" - Human Readable แต่ยังไม่สามารถ "อ่านได้ด้วยเครื่อง" - Machine Readable เพราะเอกสารส่วนมากเป็น PDF ที่สแกนเป็นรูปภาพอีกทีหนึ่ง ทำให้เป็นอุปสรรคในการใช้คอมพิวเตอ์ช่วยประมวลผล

By: 
6 May 2011 3:29

บล็อก "วารสารศาสตร์ข้อมูล" DataJournalism.in.th โพสต์ชวนโพสต์ทำ visualization วาดภาพข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีของประเทศไทย และให้ลิงก์ไปที่ PDF ของพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ซึ่งถ้าใครได้ลองก็จะพบว่า มันเป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบที่เอาไปใช้ต่อได้ยาก ส่วนหนึ่งเพราะ:

By: 
2 May 2011 15:57

เว็บไซต์ข่าวเทคโนโลยีเว็บ ReadWriteWeb รีวิวเครื่องมือ 5 ชิ้นสำหรับช่วยงานวารสารศาสตร์ข้อมูล ที่ Paul Bradshaw ผู้เชี่ยวชาญด้านวารสารศาสตร์ข้อมูลเคยแนะนำในบล็อก Online Journalism Blog ของเขา

By: 
28 December 2010 3:08

ภาพประกอบคุณไกลก้อง ไวทยการ

สัมภาษณ์ ไกลก้อง ไวทยการ (@klaikong) ผู้จัดการทั่วไป สถาบัน ChangeFusion ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย เรื่องความเคลื่อนไหว “ข้อมูลภาครัฐแบบเปิด” หรือ “ข้อมูลสาธารณะแบบเปิด” (Open Government Data หรือ Open Public Data) กับความจำเป็นของสังคมไทยที่ภาครัฐจะต้องเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณะเข้าถึงได้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถร่วมพัฒนาประเทศไปพร้อม ๆ กัน ด้วยการตัดสินใจบนข้อมูลที่รอบด้าน ในสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

By: 
29 July 2010 12:51

เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา โอเพ่นดรีม ร่วมกับทีมเครือข่ายห้องสมุดดิจิทัลประเทศไทย dlib.in.th ไปคุยและทำเวิร์กช็อปเรื่องการพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุด ที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีบรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด และบุคลากรมช.ที่สนใจ เข้าร่วมประมาณ 40 คนได้

By: 
1 October 2009 20:50

ลิงก์ที่จะพูดถึงในรายการ เอ็มค็อตด็อตเน็ต คืนนี้ (1 ต.ค. 2552) ในหัวข้อ "แอพพลิเคชั่นจากข้อมูลภาครัฐแบบเปิด"

By: 
11 September 2009 13:14

(แปลจาก Open Government Data Principles ที่ resource.org)

ข้อมูลภาครัฐจะถูกนับว่าเปิด ก็ต่อเมื่อมันถูกเปิดเผยต่อสาธารณะในวิธีที่ต้องตรงตามหลักการดังต่อไปนี้ :